Site logo

Video nägemiseks nõustu palun küpsiste kasutamisega.

Ajalugu

Inseneriteaduskond tänasel kujul loodi 1. jaanuaril 2017.

Ülikooli arengukava aastani 2020 seadis eesmärgiks kasvamise rahvusvaheliselt silmapaistvaks tehnika- ja tehnoloogiaülikooliks. Arengukava koostamisel oli soov saada õppivaks, intelligentseks, muudatustega kiiresti kohanevaks organisatsiooniks. Selle eesmärgi saavutamiseks viidi läbi Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) struktuurireform, mille tulemusena on alates 1. jaanuarist 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis vaid neli teaduskonda ning Eesti Mereakadeemia. Uutesse teaduskondadesse – inseneriteaduskonda, infotehnoloogia teaduskonda, loodusteaduskonda ja majandusteaduskonda – ning Eesti Mereakadeemiasse koondati varasemad 8 teaduskonda, 12 asutust ning enam kui 60 instituuti.

Inseneriteaduskonna  alla koondusid endised ehitusteaduskond, energeetikateaduskond, mehaanikateaduskond, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond, TTÜ Virumaa kolledž ja TTÜ Tartu kolledž.

Inseneri- ja tehnikahariduse ajalugu aga ulatub juba 100 aasta taha, mil ülikool loodi. Tänane tehnikaülikool sai alguse 17. septembril 1918, mil kohalikke tehnikaharitlasi koondav Eesti Tehnika Selts hakkas korraldama tehnilisi erikursusi. Õppida sai masinaehitust, elektrotehnikat, laevaehitust, hüdrotehnikat, ehitust ja arhitektuuri.

Inseneriteaduskonna juured ulatuvad seega juba ülikooli algusaega - masinaehitust, elektrotehnikat, ehitust ja arhitektuuri saab õppida tänaseni.  Digitaalne ja innovaatiline ülikool aga vaatab tulevikku ning vanadele au sees olevatele erialadele on lisandunud palju teisigi homsesse vaatavaid erialasid. 

Inseneriteaduskond arvudes

Inseneriteaduskond on Tallinna Tehnikaülikooli suurim teaduskond.

2019 aasta arvudes:

Töötajaid 540, neist 336 akadeemilised ametikohad, sh tenuurikohti 37.

Publitseeriti 226 teadusartiklit.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetas 255, magistriõppe 378 ja doktoriõppe 31 tudengit.

Õppima asus 596 bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe, 367 magistriõppe ja 26 doktoriõppe  üliõpilast.

Inseneriteaduskonnas õpib 2020. aasta kevadsemestril 3192 üliõpilast. 

Õppekavad