Tallinna Tehnikaülikool

Kliimanutika tuleviku keskus töötab selle nimel, et Tallinna Tehnikaülikool saaks 2035. aastaks kliimaneutraalseks. Selleks, et saaksime rohetehnoloogiaid rakendava tuleviku linna testkeskuseks, lõimime kestlikku arengu, ringmajanduse ja kliimaneutraalsuse alaseid algatusi ülikooli õppe- ja teadustöösse.

Tallinna Tehnikaülikooli Rohestrateegia 2023-2035 on leitav siit

Tallinna Tehnikaülikooli Rohestrateegia 2023 – 2035 Seletuskiri on leitav siit

Meie töölaual on näiteks:

Koostööd teeme nii teiste ülikoolidega, kelle sihiks on uurida ja edendada keskkonnahoidu ning vähendada inimtekkelist kliimamuutust, kui ka naaberlinnaku Tehnopoli ja rohelisse tulevikku vaatavate ettevõtetega.

Keskust juhib Epp Eglajs.

Ootame teie ettepanekuid, koostööpakkumisi ja küsimusi e-posti aadressile kliimanutikas@taltech.ee

JÄLGI MEID FACEBOOKIS JÄLGI MEID INSTAGRAMIS

Laeb infot...

kliimanutikas 2035