Tallinna Tehnikaülikool

Teaduskonnast

Meie teaduskonna lõpetajad on tõelised insenerid, leiutajad, innovaatorid ning ettevõttejuhid, kelle ülesandeks on kujundada tulevikutehnoloogiad. Inseneriteaduskonnas õpid märkama inimeste muutuvaid vajadusi ja looma ise uusi võimalusi, võttes appi tehnoloogia viimase sõna.

Õppetöö korraldus

Dekanaat korraldab teaduskonnas õppetööd: nõustab üliõpilasi ja õppejõudusid õppetöö korralduse alal, peab teaduskonna üliõpilaste registrit (ÕIS), korraldab teaduskonda kuuluvate üliõpilaste õpitulemuste arvestamist, valmistab ette korraldused ja käskkirjad üliõpilaste kohta, annab tõendeid õppimise kohta, tegeleb õppeteenustasude arvestamisega, vahendab teavet teaduskonna ja tema struktuuriüksuste ning teiste TalTechi struktuuriüksuste vahel.

Insener_õppetöö korraldusMore

Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu

Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu moodustavad aktiivsed ja teotahtelised inseneriteaduskonna tudengid, kelle tegemised ei piirdu vaid õppetööga. INSÜKi ülesandeks on olla inseneritudengite häälekandjaks ülikoolis ja väljaspool. Oleme võtnud omale südameasjaks, et teaduskonnas antav haridus oleks mitmekesine ja kvaliteetne. Teeme tihedalt koostööd nii suuremate kui väiksemate erialaettevõtete ja -liitudega, korraldame hariduslikke ja seiklusrohkeid väljasõite üle Euroopa ning mitmesuguseid suurüritusi.

Insener_INSÜKMore

Eesti inseneripedagoogika keskus

Eesti inseneripedagoogika keskus on Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu poolt akrediteeritud STREAM valdkonna kompetentsikeskus. Keskuse eesmärgiks on õpetajate ja õppejõudude pedagoogilise taseme- ja täiendusõppe läbiviimine. Olulisel kohal on mentorite ja didaktikaekspertide toe pakkumine, osalemine teadustöös ja haridusprogrammides ning koolituste, seminaride ja õpitubade läbiviimine ettevõtete juhtidele ja töötajatele.

Insener_EIPKMore

Põnevad saavutused

Näiteid inseneriteaduskonna instituutide ja kolledžite viimaste aastate suurematest saavutustest ja projektidest. 

Insener_tippsaavutusedMore

Teaduskonnast

Inseneriteaduskonna juured ulatuvad ülikooli algusaega - masinaehitust, elektrotehnikat, ehitust ja arhitektuuri sai õppida ülikooli algusajal ning sama võimalus on tänaseni.  Digitaalne ja innovaatiline ülikool aga vaatab tulevikku ning vanadele au sees olevatele erialadele on lisandunud palju teisigi homsesse vaatavaid erialasid. 

Insener_teaduskonnastMore

Teaduskonna juhtimine

Meie juhid – dekaan, prodekaanid, instituutide juhid, programmijuhid ja nõukogu – annavad näo kaasaegsele ja uuendusmeelsele teaduskonnale.

Insener_Fjodor SergejevMore

Teated

Viimaste aastate koroonakriis ja Ukraina sündmused on tekitanud paljudes meist lisapingeid ja ärevust. Nende tunnete  maandamiseks piisab mõnikord lihtsatest sammudest. 

Sel eesmärgil on inseneriteaduskonna õppearenduse - ja Inseneripedagoogika keskused koostöös avanud nõustamisruumi akadeemilisele personalile ruumis U05-313, et lisaks õppearendusteemaliste küsimuste käsitlemisele pakkuda ka kogemuspõhist emotsionaalset- ja  sotsiaalset tuge. 
 
Kui on tekkinud vajadus inimliku toetuse ja mõistva suhtluse järgi, saate võtta ühendust inseneriteaduskonna õppearenduse keskuse mentori, Ija Stõuniga, telefonil 56647692 või 620 3255 või e-post: ija.stoun@taltech.ee, et kohtumine kokku leppida. 
Ija Stõun on viimased 25 aastat tegelnud koolituste korraldamise kõrval ka nõustamise ja mentorlusega. Tema poole võib pöörduda, kui on soov erapooletuks ja konfidentsiaalseks vestluseks või mõnele esile kerkinud olukorrale lahendusteede otsimiseks.
 
Õppearendusteemalise nõustamisega tegelevad kaasprofessor Tiia Rüütmanni juhtimisel inseneriteaduskonnas Tiina Kasuk ja loodusteaduskonnas Kärt Kase. Konsultatsioonideks palume aeg eelnevalt kokku leppida. 
 
 
 

Laeb infot...

Laeb infot...

Robot YUMI mängib sümfooniat

Robot YuMi mängib dodekafooniat ehk kaksteisttoontehnikat. Ükski kaheteistkümnest pooltoonist ei tohi uuesti kõlada enne kui kõik teised on samuti kõlanud. Võimalik dodekafooniliste seeriate arv on 479 001 600. Kokku võtaks sellise täieliku heliteose esitamine inimesel üle 100 aasta, kuid YuMi on võimeline sellega toime tulema. Ekraanil on näha, mitu seeriat on YuMi praeguseks esitanud ja mitu on jäänud veel mängida.

YuMi programmeerisid mehhatroonika eriala õpilased professor Mart Tamre juhendamisel ning koostöös Vambola Kriguliga Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast.

RetroEV

TelTech Autonoomsete sõidukite uurimisgrupi juhtimisel ning Tootearendus ja robootika programmi raames käivitati insenertehniline võistlussari RetroEV, mille raames erinevad meeskonnad ehitavad neile meelepärase retroauto ümber kaasaegseks elektriautoks koos võimalike juhiabisüsteemide ja isejuhtivuse funktsioonidega.
Jälgi RetroEV videopäevikut Tootearenduse ja robootika Youtube kanalil.

Jälgi meie tegemisi